מכשור ובקרה

מכשור ובקרה

הנדסת מכשור ובקרה

מאחר ובחיים המודרניים השימוש באנרגיה חשמלית נפוץ ביותר ורוב המשתמשים בו, אינם מודעים לסיכונים העלולים להסב נזק גופני כתוצאה מהתחשמלות לכן מומלץ לבצע “הדרכות בטיחות בחשמל” אשר מתאים לכל עסק – מפעל, בתי מלאכה, מעבדה וכו’.

נושאי ההדרכה מתאימים גם לחשמלאים, מנהלי אחזקה, ממונה בטיחות על העבודה וגם לכלל העובדים.

ייעוד הדרכת בטיחות בחשמל להעלות את המודעות לסיכונים, ובכך מתאפשרת שמירה על בטיחות העובד.

סיכוני חשמל קיימים בכל מקום עבודה, וחשופים אליהם לא רק חשמלאים, אלא עובדים בכל מקצוע בו יש שימוש במכשירי חשמל. לכן, ישנה חשיבות גדולה למסירת מידע בתחום ולהדרכת העובדים ע”פ הסיכונים אליהם נחשפים בעבודתם

בנוסף, הדרכות בטיחות בחשמל מהוות חלק מלימודי הכשרה עבור מקצועות מסוימים, בהם יש שימוש במכשירים חשמליים.

מטרת הדרכות בטיחות בחשמל היא לתת לעובד בקיאות והבנה ברמה סבירה בכל הקשור לחשמל ואופן השימוש הנכון במכשירי חשמל.

במסגרת תפקידו ועיסוקו – יישום הידע הנלמד בהדרכות יכול להוביל לתוצאות הבאות:

  1. צמצום תאונות בעבודה ופגיעה בבריאות של העובדים, לקוחות או בעלי עניין אחרים.
  2. מניעת נזקים לציוד.
  3. מניעת הפרעה לפעילות השוטפת.
  4. חיסכון כלכלי ע”י שמירה על הציוד החשמלי עקב שימוש נכון , מניעת פגיעה ברכוש, מניעת הפסד שעות עבודה וכד’.

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי

CEO/זהבה נזרי

הנדסת מכשור ובקרה היא תחום הנדסי המחיל בקרה אוטומטית על מנגנונים ומערכות שונות. הנדסה זו תופסת מקום מרכזי בתעשייה על כל גווניה בשל הצורך בתחכום ובשכלול התפוקה הקיימת ובפיתוח תעשיות חדשות עתירות ידע.

תגיות: מכשור ובקרה, חשמלאי