אחזקת גנרטורים

אחזקת גנרטורים

למי מיועד הקורס?

למי שעוסק בשיוווק, שירות, מכונאות או עסק בתחום ומעוניין להתמקצעי בתחום ולהחזיק ברישיון חשמלאי שירות לגנרטורים.
חברות שמשכירות, משווקות ומתקינות גנרטורים או מספקות שירות לגנרטור ומעוניינות להכשיר את המכונאים שלהם לחשמלאי שירות לגנרטור.

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי

CEO/זהבה נזרי

העבודות המותרות לביצוע במסגרת הרשיון

 1. חיבור וחיווט מוליכים בין חלקיו השונים של הגנרטור, המהווים חלק אינטגרלי ממנו.
 2. חיבור וניתוק כבלי כח ופיקוד בגנרטור עצמו.
 3. חיבור שנאים וספקי כוח המוזנים במתח נמוך ומהווים חלק אינטגרלי מהגנרטור.
 4. התקנתם וחיבורם של יציאות הגנרטור ללוח החשמל של הלקוח, לרבות חיבור ישיר באמצעות מהדקים הממוקמים עליו.
 5. איתור תקלות פיקוד ותקלות מחולל והחלפת כרטיסי פיקוד אלקטרוניים ורכיבים חשמליים תקולים, המהווים חלק אינטגרלי מהגנרטור.
 6. פרוק הגנרטור או חלקים ממנו לצורך תיקונם.
 7. תיקון והחלפת מפסקי גנרטור, גופי חימום, מטענים, ווסתי מתח ומשאבות סולר 380V/230V בגנרטור.
 8. ביצוע מדידות רציפות הארקה וטיב הבידוד בגנרטור עצמו, החלפתו וחיבורו של גנרטור נייד.
 9. מדידות מתח וזרם, ישר וחילופין, ביציאות של הגנרטור עצמו.
 10. בדיקת סדר פאזות על גבי הגנרטור עצמו.
 11. בדיקת העדר מתח על גבי הגנרטור עצמו.
 12. ביצוע חיבור או ניתוק אלקטרומכני של הגנרטור עצמו בלוחות החשמל של הלקוח, באמצעות מפסקי זרם עד 63 אמפר בלבד.

הערות

 • העבודות הינן עבודות שירות ותבוצענה במערכות גנרטורים, קיימות בלבד.
 • במקרה של גנרטור נייד העבודות המותרות כוללות גם את חיבורו של הגנרטור לשקע תקע המזין את לוח החשמל של הלקוח.
 • סעיפים 1 עד 8, ייעשו כשאר הגנרטור מושבת.
 • סעיפים 10 עד 12, ייעשו על גבי הגנרטור בלבד, כאשר הוא נמצא בעבודה.
 • סעיף 13 מתייחס לפעולה יזומה, המתבצעת לצורך ניתוקם וחיבורם של לוחות החשמל של הלקוח.
 • במקרה של הפסקה הנובעת מתקלה, מותר להפעיל ולמתג את המבטח שהופסק פעם אחת בלבד.
 • מיתוגו או הפעלתו של המבטח פעם נוספת, יתבצע אך ורק על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.

 

תגיות: אחזקת גנרטורים, חשמלאי

רוצה יותר פרטים על הקורסים שלנו? הירשם לניוזלטר שלנו

רישיון חשמלאי מפעיל – לתפעול מערכות מתח גבוה משרד העבודה והרווחה, לעומדים בהצלחה בבחינות תוענק תעודה סיום קורס. רישיון חשמלאי מסוייג יינתן לזכאים ע”פ התנאים כמפורט בתקנות החשמל רישיונות, התשמ”ה 1985 בפרק רישוי חשמלאי מסוייג. *ניתן ללמוד פרונטלית או בתוכנת זום.

צור קשר