הדרכות בטיחות בחשמל

הדרכות בטיחות חשמל | חשיבות ההדרכה

הקדמה

סיכוני חשמל קיימים בכל מקום עבודה, וחשופים אליהם לא רק חשמלאים, אלא עובדים בכל מקצוע בו יש שימוש במכשירי חשמל.
לכן, ישנה חשיבות גדולה למסירת מידע בתחום ולהדרכת העובדים ע”פ הסיכונים אליהם נחשפים בעבודתם

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי

CEO/זהבה נזרי

לרוב תאונות נגרמות לעובדים שאינם חשמלאים – כאשר עושים שימוש:
• עיסוק בתיקון ציוד חשמלי ללא רישיון חשמל והסמכה מתאימה.
• מגע בציוד חשמלי ללא הגנה כגון חוסר הארקה או פגם בבידוד.
• הפעלת ציוד או כבל מאריך פגום או בסביבה שאינה מתאימה כגון רטיבות.
• היעדר כיסוי לחלקים חיים תחת מתח.

מאפיינים עיקריים לתאונות בעבודה אשר לעיתים מסתיימות במוות:
• התחשמלות.
• שריפה.
• התפוצצות.
• נפילה מגובה עקב התחשמלת ואובדן שיווי משקל.

דרכים בסיסיות להתמודדות למניעת תאונות חשמל
במסגרת תפקידו ועיסוקו – יישום הידע הנלמד בהדרכות יכול להוביל לתוצאות הבאות:
• צמצום תאונות בעבודה ופגיעה בבריאות של העובדים, לקוחות או בעלי עניין אחרים.
• מניעת נזקים לציוד.
• מניעת הפרעה לפעילות השוטפת.
• חיסכון כלכלי ע”י שמירה על הציוד החשמלי עקב שימוש נכון , מניעת פגיעה ברכוש, מניעת הפסד
שעות עבודה וכד’.

למי מיועדת הדרכת בטיחות בחשמל? הדרכות הבטיחות בחשמל מיועדות לכל סוגי העסקים, ולכל סביבת עבודה בה נעשה שימוש יומיומי וקבוע במכשירי חשמל וציוד חשמלי. ההדרכה צריכה לכלול את כלל סיכוני החשמל הרלוונטיים בהתאם לאוכלוסייה המודרכת, החל מעובדי משרד, עובדי ייצור, עובדי קבלן, מנהלי אחזקה, מנהלי מחלקות וחשמלאים. תפקיד ההדרכה להעלות את המודעות לסיכונים ובכך מתאפשרת שמירה על בטיחות העובד- הדרכה והגברת מודעות בקרב העובדים לשימוש נכון בציוד חשמלי. לספק לעובד את הידע וההבנה ברמה סבירה בכל הקשור לחשמל ואופן השימוש הנכון במכשירי חשמל .

תגיות: הדרכות והשתלמויות, הדרכות בטיחות בחשמל, בטיחות בחשמל