אודות המכללה

המכללה ללימוד מקצועות טכנולוגיים מבית זהבה נזרי בע"מ

המכללה ללימוד מקצועות טכנולוגיים, היא מכללה המכשירה עובדים העוסקים בעבודות שונות ומגוונות כגון מעליות, מכשור ובקרה, מערכות מתח נמוך מאוד, שיפוץ מנועים, אחזקת מכונות תעשייתיות, בקרת מבנים, בתים חכמים ועוד
כידוע לכם ע"פ חוק החשמל ותקנותיו -

סעיף 6 לחוק החשמל התשי"ד -1954 קובע כי, "לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רישיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרישיון, תקופת תקפו של הרישיון תיקבע בו".

סעיף 36 לתקנות החשמל (רישיונות) תשמ"ה-1985 קובע כי "בעל רישיון חייב להציג את רישיונו לפי דרישת מקבל השירות".

הגדרה ע"פ חוק החשמל למשמעות המושג "עיסוק בעבודות חשמל"
החוק במדינת ישראל קובע שכל העוסק בביצוע עבודות חשמל חייב להחזיק רישיון חשמל תקף ומתאים לסוג העבודה בחשמל.
ביצוע עבודות חשמל על-ידי מי שאין ברשותו רישיון מהווה עבירה פלילית.

כיום, חוק החשמל מגדיר “ביצוע עבודות חשמל” כהתקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמל לרבות השגחה על ביצוע עבודות כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה.

קיימים סוגים שונים של רישיונות לביצוע עבודות חשמל, המתאימים לסוגים השונים של עבודות החשמל. על כל רישיון חשמל מצויין במפורש מהן סמכויות החשמלאי הנושא את הרישיון.
תכנון וביצוע עבודת חשמל יבוצעו ע”י בעל רישיון חשמל בהתאם לסמכויות המוקנות לו.

עיסוק בעבודות חשמל שלא בכפוף לתנאי הרישיון שבתוקף, הינו עבירה פלילית, ועלול להוות סכנה לאדם ולרכוש.
מהות המכללה ליישם את הרפורמה החדשה שפורסמה ע"י משרד הכלכלה התעשייה בנובמבר 2020- האגף לתוכניות לימוד ורישוי חשמלאים.
ובכך לסייע לעובדים בתחומים שונים אשר נדרשים להחזיק ברישיון "חשמלאי שירות"

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי

CEO/זהבה נזרי

שינויים בתוכניות לימוד שפורסם ע"י מחלקת תכניות לימוד של משרד הכלכלה באוקטובר 2020

שינויים בתוכניות לימוד שפורסם ע"י מחלקת תכניות לימוד של משרד הכלכלה באוקטובר 2020 הוחלט ע”י מנהל האגף להכשרה מקצועית, יחד עם האגף לרישוי החשמל, לפתח ולעדכן תכניות חשמל רלוונטיות, קצרות, יעילות וממוקדות יותר הכוללות בעיקר עדכון תכניות לימוד לחשמלאי שירות וחשמלאי מעשי. התוכנית תאפשר הרחבת סמכויות למסיימים את הלימודים במסלולי רישיונות החשמל. אנו כמכללה ללימוד מקצועות טכנולוגיים מבית זהבה נזרי בע”מ, יחד עם מיטב המרצים המובילים ובעלי ניסיון רב בתחום ההוראה והעשייה, מציעים למפעלים ולעצמאיים ללמוד על פי תוכנית הלימודים של משרד העבודה ובסופם לקבל רישיון חשמלאי.

סוגי רישיונות חשמל:
• חשמלאי מעשי.
• חשמלאי מסוייג למפעלים.
• חשמלאי מסוייג למתח גבוה.
• חשמלאי שירות (מכשור אלק’, אחזקת מכונות תעשייתיות, שיפוץ מנועים, מכשור ובקרה, מערכות פיקוד למעליות, גנרטורים).
• חשמלאי מסוייג / שירות למערכות סולאריות .

תגיות: חשמלאי, סוגי רישיונות חשמל, אודות המכללה,חשמלאי שירות