מכשור אלקטרוני

מכשור אלקטרוני

למי מיועד?- מכשור אלקטרוני

למי שעוסק בציוד אלק' הרכבה, תיקון, ואחזקה בתחומים כגון מכשור רפואי, בתים חכמים
ובקרת מבנה, מערכות אזעקה, מדפסות תעשייתיות, שערים חשמליים, מערכות סולאריות מערכות הטענה לרכב חשמלי ועוד.
נושאי הלימוד:

תורת החשמל אלקטרוניקה הדרכה מעשית
היקף שעות לימוד 130 שע"ל עיוני 40 שע"ל מעשי

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי

CEO/זהבה נזרי

העבודות המותרות לביצוע במסגרת הרישיון העבודות המותרות לביצוע במסגרת הרישיון:
1 .חיבור וחיווט מוליכי הזנה המהווים חלק אינטגרלי מהמכשור האלקטרוני.
2 .חיבור שנאים וספקי כוח המוזנים במתח נמוך ומהווים חלק אינטגרלי מהמכשור האלקטרוני.
3 .חיבורו של המכשור האלקטרוני לחשמל ,לרבות חיבור ישיר באמצעות מהדקים הממוקמים עליו.
4 .איתור והחלפת כרטיסים אלקטרוניים ורכיבים חשמליים תקולים ,המהווים חלק אינטגרלי מהמכשור.
5 .פרוק המכשור האלקטרוני כולו ,או חלקים ממנו לצורך תיקונם.
6 .ביצוע מדידות רציפות הארקה וטיב הבידוד במכשור האלקטרוני עצמו.
7 .מדידות מתח וזרם ,ישר וחילופין ,בכניסות וביציאות של המכשור האלקטרוני עצמו.
8 .בדיקת סדר פאזות על גבי המכשור האלקטרוני עצמו.
9 .בדיקת העדר מתח על גבי המכשור האלקטרוני עצמו.
10 .ביצוע חיבור או ניתוק אלקטרומכני של המכשור האלקטרוני עצמו בלוחות החשמל ,באמצעות מפסקי זרם עד 63 אמפר בלבד.

תגיות: חשמלאי שירות, מכשור אלקטרוני, קורס מכשור אלקטרוני