בדיקות חשמל

בדיקות חשמל

מהן בדיקות חשמל?

 • קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים על פי חוק החשמל תשי”ד 1954 ותקנותיו הנוגעות למתקני חשמל.
  ישנן דרישות נוספות לביצוע בדיקות חשמל ע”י: הרשות הארצית לכיבוי והצלה במסגרת רישוי עסקים. משרד החינוך בהתאם לחוזה בטיחות של המשרד. חברות הביטוח כתנאי לביטוח. .

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי

CEO/זהבה נזרי

הדרישות לביצוע בדיקות חשמל על פי חוק

 • בדיקת חשמל לפני הפעלתו הראשונה של מתקן, לפני חיבור חשמל לרשת החשמל. תנאי הכרחי לחיבור המתקן לחשמל הוא עמידה בבדיקה בתקינות מלאה. בדיקה זו נועדה לבדוק את התאמתו של המתקן לנדרש בחוק החשמל תשי”ד 1956 ותקנותיו, ועפ”י תקני מכון התקנים הישראלי או בין לאומי הנוגעים למתקני חשמל. בדיקת חשמל לאחר שינוי יסודי במתקן “שינוי יסודי” – הגדלת חיבור או החלפת לוח חשמל, החלפת מפסק ראשי או מבטחים על מעגלי יציאה, שינוי שיטת הגנה בפני חשמול, שינוי חתך המוליכים וכד’.

  • מתקני מתח גבוה.
  • מתקנים פוטו וולטאים (סולארים).
  • בתי ספר, גני ילדים.
  • אתרים חקלאיים (רפתות, לולים וכד’).
  • קניונים, מסעדות, חנויות וכד’.
  • בדיקות תקינות לוחות חשמל, תרמוגרפיה ולולאת תקלה לפי דרישות כיבוי אש וחברות ביטוח.
  • תאורת רחובות, שלטי חוצות.
  • תעשייה, בתי מלאכה, מוסכים.

תגיות: בודק חשמל, בדיקות חשמל, בדיקה תקופתית לרישוי עסקים, בדיקות חשמל תקופתיות,בדיקת חשמל, בודקי חשמל,שירותי חשמל