מערכות חשמל ופיקוד מעליות

קורס חשמלאי שירות | מערכות חשמל ופיקוד מעליות

תקציר

קורסי חשמלאי שירות, בהיקף של 170 שעות בלבד, הינם הפתרון לכל אלו שמעוניינים לעסוק במתן שירותים ללקוח, בציוד שיש בו חלקים חשמליים.

קורסים אלו יספקו ללומד ידע בסיסי בתחום החשמל, החל בכל בקשור לחוקי הפיזיקה ביסודות תורת החשמל ובמכונות חשמל, יעניקו ידע בסיסי
בכל הקשור לחוקים ותקנות מתוך חוק החשמל ותקנותיו ובעיקר יעניקו לו את הידע הדרוש לו על מנת לשמור על חייו ועל חיי הסביבה בכל הקשור לבטיחות ואמצעי ההגנה בפני התחשמלות.

קורסים אלו מיועדים לבעלי 10 שנות לימוד לפחות, שמעוניינים להצטרף לחברה/מפעל, המספקת שירות לציוד חשמלי.

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי

CEO/זהבה נזרי

מערכות חשמל ופיקוד מעליות

העבודות המותרות לביצוע במסגרת הרשיון

 1. חיווט וחיבור מוליכי הזנה המהווים חלק אינטגרלי מהמתקן.
 2. חיבור שנאים וספקי כוח המוזנים במתח נמוך ומהווים חלק אינטגרלי מהמתקן.
 3. התקנתו של המתקן, כולל חיבורו לחשמל, לרבות חיבור ישיר באמצעות מהדקים הממוקמים עליו.
 4. פרוק המתקן כולו או חלקים ממנו לצורך תיקונם.
 5. איתור והחלפת כרטיסים אלקטרוניים ורכיבים חשמליים תקולים, המהווים חלק אינטגרלי מהמתקן.
 6. איתור והחלפת רכיבים חשמליים תקולים בלוחות חשמל, המותקנים על גבי המתקן והמהווים חלק אינטגרלי ממנו.
 7. ביצוע מדידות רציפות הארקה וטיב הבידוד במתקן עצמו.
 8. מדידות מתח וזרם, ישר וחילופין, בכניסות וביציאות של המתקן עצמו.
 9. בדיקת סדר פאזות על גבי המתקן עצמו.
 10. בדיקת העדר מתח על גבי המתקן עצמו.
 11. ביצוע חיבור או ניתוק אלקטרומכני של המתקן עצמו, בלוחות החשמל המזינים אותו, באמצעות מפסקי זרם עד 63 אמפר בלבד.

הערות

 • העבודות הינן עבודות שירות ותבוצענה במתקן קיים בלבד.
 • סעיפים 1 עד 7, ייעשו כשאר המתקן אינו מחובר לחשמל.
 • סעיפים 8 עד 10, ייעשו על גבי המתקן עצמו, כאשר הוא מחובר לחשמל.
 • סעיף 11 מתייחס לפעולה יזומה, המתבצעת לצורך ניתוקו וחיבורו של המתקן ממקור החשמל.
 • במקרה של הפסקה הנובעת מתקלה, מותר להפעיל ולמתג את המבטח שהופסק, פעם אחת בלבד.
 • מיתוגו או הפעלתו של המבטח פעם נוספת, יתבצע אך ורק על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.

המתקן מתייחס ליחידה הספציפית עליה בוצעה ההכשרה ויכולה להיות אחד או יותר מאלה:

 • מכפילי חנייה.
 • מדרגוניות.
 • מעלוני כיסא לנכים.
 • מדרגות נעות.
 • במות ומתקני הרמה.

 

תגיות: מערכות חשמל ופיקוד מעליות, חשמלאי שירות