חשמלאי מסויג מתח גבוה

חשמלאי מסויג מתח נמוך

קורס חשמלאי מסוייג (מתח גבוה)

  • למי מיועד המסלול? לחשמלאי מוסמך המעוניין לבצע אחזקה/תחזוקה/מדידות וטיפול בתקלות במתחים מעל 1000 וולט AC או 1500 וולט DC.

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי

CEO/זהבה נזרי

הדרכה מעשית וסיורים מקצועיים

  • הכרה והתנסות בביצוע מדידות במתקני חשמל ומתח גבוה. הכרה ולימוד בשטח באופן ביצועי אחזקה ותפעול מתקני חשמל מתח גבוה ע”פ הוראות יצרן ונהלי עבודה. סכמות תפעוליות של מסדר מתח גבוה. בטיחות במתקני חשמל מתח גבוה. תעודה רישיון חשמלאי מפעיל – לתפעול מערכות מתח גבוה משרד העבודה והרווחה, לעומדים בהצלחה בבחינות תוענק תעודה סיום קורס. רישיון חשמלאי מסוייג יינתן לזכאים ע”פ התנאים כמפורט בתקנות החשמל רישיונות, התשמ”ה 1985 בפרק רישוי חשמלאי מסוייג.

תגיות: חשמלאי מסויג מתח גבוה, חשמלאי מסויג, חשמלאי מסוייג, קורס חשמלאי מסויג, קורס חשמלאי מסוייג, קורס חשמל, חשמלאי, חשמל