בדיקות חשמל תקופתיות

בדיקות חשמל תקופתיות

בדיקות חשמל תקופתיות | בדיקות חשמל במוסדות חינוך

 • על פי חוק החשמל תשי”ד 1954 והתקנות
  שפורסמו בנוגע למתקני צריכה חשמליים קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים השונים.
  כמו כן קיימות דרישות נוספות לביצוע בדיקות חשמל ע”י הגופים המאשרים הבאים:
  *הרשות הכבאות ארצית לכיבוי והצלה – במסגרת רישוי עסקים. *משרד החינוך – בהתאם לחוזר מנכ"ל , מנהל הבטיחות של משרד החינוך. *חברות הביטוח – כתנאי לביטוח.

בודק חשמל

מה כוללת - בדיקות חשמל במוסדות חינוך:

 • בדיקה חזותית
  בדיקת טיב הארקה.
  בדיקת התנגדות לולאת התקלה.
  בדיקת התנגדות הבידוד.
  התאמות בין הגנות לשטחי חתך המוליכים במתקן.
  תקינות לוחות החשמל.
  קיום ותפקוד ציוד להגנה בפני מגע מקרי וחשמול.
  התאמת התוכנית והאפיון לביצוע העבודה בשטח.
  בדיקה ויזואלית, שילוט ואי התאמות לחוק החשמל.
  בדיקות תרמיות לזיהוי כשלים ושריפות חשמל .
  בדיקות תקינות מפסקי פחת.
  בדיקת

תגיות: בדיקות חשמל, חשמלאי, בדיקות חשמל במוסדות חינוך,בדיקות חשמל,בדיקת חשמל,בודק חשמל,בדיקות חשמל תקופתיות