בדיקת לפני חיבור ח"ח

בדיקת לפני חיבור ח"ח

בדיקת חשמל לפני חיבור לחשמל

מהות הבדיקה היא התאמת מיתקני החשמל המחוברים לרשת לדרישות המעודכנות המופיעות בחוק החשמל ותקנותיו בטיחות שיכלול:

 • תהליך בדיקת מתקני חשמל:
  בדיקת מתקן נועדה לבדוק את התאמתו של המתקן לנדרש בחוק החשמל ובתקנותיו המעודכנות,
  בדרישות כל דין רלוונטיות ובהנחיות מינהל החשמל. וזאת במטרה להבטיח בין היתר בטיחות של
  המתקן החשמלי , הגנה על הציוד והמשתמשים בו ושמירה על אמינות ואיכות האספקה למתקן
  וללקוחות אחרים הניזונים מאותה רשת. מסמך זה מציג בקווים כלליים את שלבי התהליך השונים,
  החל מהזמנת בדיקה, עיקרי הבדיקה והדרישות בשטח וכלה בחיבור המתקן לרשת האספקה.

בודק חשמל

בדיקת לפני חיבור ח"ח

 • בדיקת מתקן נועדה לבדוק את התאמתו של המתקן לנדרש בחוק החשמל ובתקנותיו המעודכנות, בדרישות כל דין רלוונטיות ובהנחיות מינהל החשמל. וזאת במטרה להבטיח בין היתר בטיחות של המתקן החשמלי , הגנה על הציוד והמשתמשים בו ושמירה על אמינות ואיכות האספקה למתקן וללקוחות אחרים הניזונים מאותה רשת. מסמך זה מציג בקווים כלליים את שלבי התהליך השונים, החל מהזמנת בדיקה, עיקרי הבדיקה והדרישות בשטח וכלה בחיבור המתקן לרשת האספקה.

  כאמור, בדיקת מתקן נועדה להבטיח בין היתר בטיחות של המתקן החשמלי , הגנה על הציוד והמשתמשים בו ושמירה על אמינות ואיכות האספקה למתקן וללקוחות אחרים הניזונים מאותה רשת. מהות הבדיקה היא התאמת מיתקני החשמל המחוברים לרשת לדרישות המעודכנות המופיעות בחוק החשמל ותקנותיו, פסיקות ועדת הפירושים, הנחיות מינהל החשמל, כללי חברת החשמל הרלוונטיים, חוקים ותקנות נוספים אשר להם נגיעה למתקני חשמל וכן, בהתאם לכללי המקצוע. להלן תמצית של הבדיקות העיקריות הנדרשות במיתקן:

תגיות: בדיקת חשמל לפני חיבור לחשמל, בדיקת לפני חיבור ח"ח, בודק חשמל, בודקי חשמל, בדיקות חשמל