מה זה חשמלאי שירות?

מה זה חשמלאי שירות?

תקציר

  • בעל רישיון חשמלאי שירות רשאי לבצע עבודות חשמל רק בתחום ההתמחות המצויין ברישיונו ובהתאם לתנאים שהתנה המנהל. חשמלאי שירות יעסוק במתקנים…

מהות חשמלאי שירות

מבוא

  • גם הקטגוריות של שירות מתירות לבצע את אותן עבודות החשמל תחת התנאי הראשון של מסוייג, כלומר רק על מכלולים המהווים חלק אינטגרלי של המכונה או המתקן עליו התקיימה ההכשרה. יחד עם זאת, קטגוריית השירות משחררת את הדרישה של היות המתקן בתוך המפעל ומאפשרת לבצע את כל העבודות המותרות לחשמלאי מסוייג, גם בבית הלקוח. מעצם כך הופך הרישיון להיות אישי ושייך לבעל המקצוע הנושא אותו עימו. במשך שנים הועברו עשרות קורסים של חשמלאי מסוייג לחברות שונות. חלק לא מבוטל מהם ניתן בצדק לחברות, שהמטלות המאושרות בהן במסגרת הרישיון שניתן, אכן נעשו בין כותלי המפעל. לא מעט מפעלים בחרו, בעיקר ביוזמה שלהם, להכשיר את העובדים שלהם מתוך דאגה אמיתית לבטיחותם במסגרת מקום עבודתם מתוך המודעות הקיימת לאחרונה ובעיקר מתוך הקצאת תקציבים נוספים, שלא היו בעבר, לכל הקשור לעבודתם של ממוני הבטיחות במפעלים ובחברות גדולות. הבעיה העיקרית התחילה, כאשר מספר לא מבוטל של חברות השתמשו ברישיונות אלו גם כשלא מדובר בעבודה בין כותלי המפעל. רק לאחרונה, בצדק רב ובצעד נבון, נוספה הערה באישורי ההפעלה, המצוטטת מתוך חוק החשמל, בדבר ההגבלה של רישיון החשמלאי המסויג לעבודות בתחום מקום העבודה בלבד ולעבודות המצוינות באישור ההפעלה בלבד. רישיון זה אינו מחליף רישיון חשמל אחר ולא מהווה היתר לביצוע עבודות חשמל שאינן מצוינות באישור ההפעלה. יכולנו לומר, שתחת רישום זה פתרנו את כל הבעיות. כך למשל מי שיעשה בו שימוש אחר, יעבור עבירה בדיוק כמו מי שהוכשר לנהוג ברכב מסוג אוטומט, ייקח את החוק לידיו וינהג גם ברכב עם תיבת הילוכים ידנית, אף שלא הוכשר לכך ואף שרישיונו אינו מתיר זאת. למרות הבהירות בחוק, קובע הרגולטור, שהיחידה לפיתוח תכניות לימודים באגף להכשרה מקצועית, אינה יכולה יותר להפיק אישורי הפעלה לחשמלאי מסוייג, למפעלים וחברות שקיים חשש מלכתחילה לגבי סוג העבודה ומיקומה. בכל מקרה בו הרגולטור מזהה מקרה כזה, בו העבודה עתידה להתבצע מחוץ לכותלי המפעל, יהיה הוא זה שמונע את קיומה של ההכשרה, זאת על אף ההערה שנרשמת באישור ההפעלה, המעבירה את כל האחריות, למפעל ולמהנדס החשמל האחראי שמועסק מטעמה. לחברות אלו תוצע אחת מן הקטגוריות של השירות הקיימות כרגע בחוק החשמל המצב כמו שהיא מצטייר כעת, הוא שחברות שהכשירו עובדים לחשמלאי מסוייג, בידיעתן או שלא בידיעתן שסוג הרישיון הנדרש הוא מסוג שירות, מבקשות כעת לבצע השלמות מחשמלאי מסוייג לחשמלאי שירות תוך הכרה בשעות שניתנו עד כה. כשם שמגמות חשמלאי מעשי, חשמלאי מוסמך או חשמלאי ראשי, לא פותחו עבור חברה כזו או אחרת, כך גם חשמלאי שירות המגדיר את סוג הרישיון כרישיון פרסונלי ואינדיבידואלי למי שנושא אותו, אינו צריך להיות "תפור" לצרכיו של גוף כזה או אחר. רישיון חשמלאי שירות חייב להיות רישיון גנרי ואוניברסלי כמוצר מדף לכל גוף או פרט שמעוניין בו . הבעיה העיקרית הקיימת היא העדר של קטגוריות חדשות הנותנות מענה לפיתוחים הטכנולוגים בני זמננו. בעיה זו, של העדר בקטגוריות חדשות ועדכניות, יכולה להיפתר זמנית על ידי בחירה של קטגוריה, אחת מתוך הקיימות, שיש לה זיקה לזו המבוקשת. לאחר האסדרה בחוק, העתידה להתרחש בקרוב, תעודכנה קטגוריות חדשות ועדכניות רבות שתצורפנה לאלו הקיימות ותיתנה מענה הולם, ראוי ועדכני בן זמננו

תגיות: חשמלאי, בדיקת אירועים תחת כיפת השמיים, אודות המכללה, חשמלאי שירות