בודקי חשמל | בדיקות חשמל תקופתיות

בדיקות חשמל על ידי חשמלאי בודק

בדיקה למתקן חשמלי, מהי ולמה היא נדרשת?

 • השימוש באנרגיה חשמלית הולכת וגדלה בכל תחום בחיינו.
  אך שימוש בחשמל בחיינו מצד אחד מקילה על חיינו ומצד שני היא מסכנת חיי אדם בשימוש
  לא נכון או ליקוי במערכות החשמל ובציוד החשמלי.
   מערכת החשמל קיימת – בבית מגורים / מסחר / תעשיה/ מתקן חקלאי/ מתקן רפואי/
  אתר בניה/ אנרגיה סולארית .
   ובציוד חשמלי המטלטל כגון כבל מאריך /כלי עבודה חשמליים/ מכשור רפואי ועוד.
  בכדי להגביר את הבטיחות של המשתמש במערכות ובציוד חשמל ולשמור על בטיחות
  המבנה–נדרשת לבצע בדיקה חשמלית למערכת החשמל ולציוד החשמלי.

בודק חשמל - בדיקות חשמל

מה כוללת - בדיקות חשמל

 • בדיקה חזותית
  בדיקת טיב הארקה.
  בדיקת התנגדות לולאת התקלה.
  בדיקת התנגדות הבידוד.
  התאמות בין הגנות לשטחי חתך המוליכים במתקן.
  תקינות לוחות החשמל.
  קיום ותפקוד ציוד להגנה בפני מגע מקרי וחשמול.
  התאמת התוכנית והאפיון לביצוע העבודה בשטח.
  בדיקה ויזואלית, שילוט ואי התאמות לחוק החשמל.
  בדיקות תרמיות לזיהוי כשלים ושריפות חשמל .
  בדיקות תקינות מפסקי פחת.
  בדיקת

  בדיקת גנרטור

  כל גנרטור יעבור בדיקה על ידי חשמלאי בודק מורשה, לפני הפעלתו הראשונית, לאחר כל שינוי שבוצע בו, וכן לפחות פעם לחמש שנים. מיועד גנרטור לאספקה חלופית, חלקית או מלאה, ייבדק גם לוח החיבורים שלו על ידי חברה החשמל מורשית, לפני הפעלתו הראשונית.

תגיות: שירותי בדיקות חשמל, בודקי חשמל, בודק חשמל, חשמלאי בודק, בדיקות חשמל תקופתיות, בדיקות חשמל